guzmet
markmet
guzmet starogard


Wyroby:

guzmet

guzmet

guzmet

Boczne ściany skrzyni usztywnione po zewnętrznej stronie wręgami pionowymi i poziomymi o rozstawie od 600-750 mm, wykonanymi z profili stalowych o wym. 100X50X3. Przednia ściana wprowadzona do wysokości górnej krawędzi pionowych elementów ramy mocujących ucho zaczepowe i zakończona wieńcem, Boczne ściany w przedniej części podwyższone i zespolone. Tylną ścianę stanowią drzwi dwuskrzydłowe montowane na dwóch lub trzech zawiasach. Bardziej szczegółowe informacje na temat kontenera KP-9 można uzyskać telefonicznie.

KONTENERY NA ODPADY STAŁE KP-7, KP-5,5, KP-9 DO KP-40

KP-7 to kontener zamknięty na odpady stałe. Wykonany jest z blachy stalowej o grubuści 2 do 4 mm, wzmacniany kształtowaniem zimnogiętym. Malowany jest farbkami antykorozyjnymi w dowolnych kolorach. Opróżnianie następuje poprzez otwarcie klapy w szczytowej ścianie kontenera i wysypanie zawartości. Kontenery o pojemności 7, 8 i 10 metrów są przystosowane do współpracy z samochodami samowyładowczymi. Również wersja odkryta.

KP-5,5 to kontener zamknięty na odpady stałe wykonany z blachy stalowej o grubości 2 do 4 mm, wzmacniany kształtownikiem zimnogiętym. Kontener jest przystosowany do współpracy z samochodami samowyładowczymi.

Kontenery o pojemności od 3 do 7m3 na gruz. Przystosowane sią do urządzeń bramowych i hakowych. Istnieje możliwość wykonania kontenerów z obniżoną środkową częścią, co pozwala na łatwiejsze wrzucanie do niego gruzu. Blacha: dno 4 mm, boki 3 mm, wg życzenia klienta.

Wykonujemy muldy o pojemności od 3,5 do 10m3. Wykonanie zgodne z DIN 30720.

KP-34 to kontener odkryty na odpady stałe przeznaczony do przewozu złomu i innych substancji. Wykonany z blachy stalowej o grubości od 5 do 8 mm, przystosowany do współpracy z samochodami hakowymi.

KP-9. Kontener otwarty na odpady stełe, dostosowany do transportu w systemie hakowym zgodnym z DIN 30722 (z wysokością ucha zaczepowego 1570 mm). Pojemność pojemnika od 8 do 40+5% m3. Wykonany z blachy stalowej. Ściany o grubości od 2-4 mm a dno o grubości od 3 do 6 mm. Przejście dna ściany boczne skośne promień przejścia lub wysokości skosu: 100 mm. Ucho zaczepowe wykonane z pręta stalowego o średnicy 50 mm, przyspawane na wysokości 1570 mm. Rama nośna wykonana z dwuteownika stalowgo 180 mm, a wieniec wykonany z rury o średnicy 88,9 i grubości ścianki 6,3 mm.